www.gminarybno.pl

Drukuj

100-lecie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jeglii

Opublikowano 2014-10-27 12:35:23. Artykuł wyświetlono: 2190 razy.

11 października 2014r. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jeglii obchodziła niezwykły jubileusz 100-lecia oddania do użytku jednego ze swych budynków. Uroczystość ta zgromadziła byłych kierowników i dyrektorów placówki, byłych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolwentów oraz wielu znakomitych gości.

Święto szkoły rozpoczęto uroczystą mszą, którą poprowadził Dziekan Dekanatu Rybnieńskiego Ksiądz Kanonik Mirosław Owczarek. Po zakończonej mszy Ksiądz Dziekan poświęcił tablicę upamiętniającą 100-lecie placówki, a Wójt Gminy Rybno Pan Edmund Ligman wraz z Dyrektorem Szkoły Panią Lucyną Nowakowską dokonali odsłonięcia w/w tablicy. Po przemówieniu i powitaniu przybyłych gości przez Panią Dyrektor nauczyciele wraz z uczniami zaprezentowali część artystyczną. Przedstawiono tu najciekawsze informacje historyczne dotyczące placówki oraz wspomnienia byłych pracowników i absolwentów szkoły. Dzięki prezentacji multimedialnej pokazano też wiele unikatowych, archiwalnych fotografii zaczerpniętych ze szkolnych kronik, jak i prywatnych zbiorów mieszkańców Jeglii. Po występach dzieci, które uświetniły uroczystość zarówno tańcem, śpiewem, jak i swoimi umiejętnościami językowo-aktorskimi, głos zabrali i gratulacje złożyli przybyli na jubileusz goście: Wójt Gminy Rybno Pan Edmund Ligman, Przewodniczący Rady Gminy w Rybnie Pan Marian Ligman, Ksiądz Dziekan Mirosław Owczarek, w imieniu obecnych na uroczystości dyrektorów placówek oświatowych Gminy Rybno Inspektor ds. Oświaty Pan Jan Sokołowski, Radny Gminy Rybno i absolwent szkoły Pan Leszek Zakrzewski, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie Pani Iwona Ćwiek, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie i Kierownik Młodzieżowej Orkiestry Dętej Pan Jarosław Rolkowski, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie Pan Andrzej Wiergowski, w imieniu swoim i Nadleśnictwa Lidzbark - Leśniczy Pan Tomasz Stepnowski, Pielęgniarka Środowiskowa Pani Urszula Zawadzka oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Jeglii Panie: Halina Zakrzewska, Izabela Budzińska i Jolanta Jarzembek. Na uroczystości obecny był także Naczelnik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Działdowie Pan Leon Żujewski, który w imieniu swoim oraz Starosty Działdowskiego pogratulował całej społeczności szkolnej oraz lokalnej tak znaczącego jubileuszu oraz złożył wyrazy uznania pod adresem pani dyrektor, kadry i pracowników szkoły oraz (zdaniem pana naczelnika) uzdolnionych artystycznie uczniów. Swoje wystąpienie miał również Wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybnie, historyk Pan Jerzy Anczykowski, który uświetnił uroczystość krótkim wykładem na temat „Jubilatki”, jak i wsi Jeglia. W przeszłość przeniósł wszystkich zebranych również były wieloletni kierownik Szkoły Podstawowej w Jeglii Pan Zenon Szałkowski, który przywołał wiele wspomnień i anegdot związanych ze szkołą i wyraził podziękowanie i podziw dla wszystkich, którzy ją tworzyli, tworzą i przyczyniają się do ciągłego rozwoju placówki. Jak to na urodzinach bywa, tak i tu nie mogło zabraknąć tortu, którym poczęstowani zostali wszyscy obecni podczas jubileuszu goście. Po części oficjalnej rozpoczęło się zwiedzanie szkoły oraz specjalnie na tę okazję przygotowanej izby pamięci, w której zgromadzono pokaźną ilość starych fotografii oraz sporo przedmiotów będących dawnym wyposażeniem sal lekcyjnych, ubiór uczniowski sprzed lat, zapomniane pomoce dydaktyczne oraz wiele narzędzi wykorzystywanych kiedyś w życiu codziennym mieszkańców Jeglii i okolic. Wszyscy goście mogli też wpisać się do przygotowanej na tę okazję księgi pamiątkowej oraz w atmosferze wspomnień z lat z dzieciństwa spotkać się po latach, napić się kawy i skosztować swojskiego ciasta upieczonego przez rodziców uczniów. Zwieńczeniem tego niezwykłego święta był jubileuszowy bal, który odbył się wieczorem w szkolnej salo-świetlicy, gromadząc przy wspólnym stole wszystkich tych, którzy byli lub są bezpośrednio związani ze Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Jeglii lub są jej oddanymi przyjaciółmi.

tekst i fot. SP Jeglia
 


Galeria zdjęć skojarzona z tekstem 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka