www.gminarybno.pl

Drukuj

APEL ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Opublikowano 2017-05-13 19:52:38. Artykuł wyświetlono: 1009 razy.

W związku z powtarzającymi się zanieczyszczeniami wody w sieciach wodociągowych Gminy Rybno, powodującymi poważne zakłócenia w funkcjonowaniu mieszkańców Gminy, Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o. zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Rybno o zadbanie o sieć i urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w ich otoczeniu, a w szczególności o:

1) zgłaszanie osobiste lub telefoniczne informacji o występujących awariach na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
2) sprawdzanie czy wszystkie przyłącza w Państwa posesji są opomiarowane,
3) zgłaszanie nielegalnego poboru wody z hydrantów oraz ingerencje przy urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych,
4) nie wykorzystywanie wody z hydrantów do celów innych niż przeciwpożarowe,

Gospodarstwa rolne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, korzystające z wody z wodociągu i z własnego ujęcia proszę o zakładanie zaworów antyskażeniowych, jako urządzeń zabezpieczających instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wody pitnej przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego.

Rolników proszę o nie wylewanie gnojowicy i nie składowanie obornika w pobliżu istniejących sieci wodociągowych.

Proszę, aby każdy z nas wykazał się większą odpowiedzialnością za nasze wspólne dobro, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia sieci wodociągowych.


Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
/-/ Marek Wilbrandt
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka