www.gminarybno.pl

Drukuj

Bezpieczne Wakacje 2016

Opublikowano 2016-06-07 08:05:32. Artykuł wyświetlono: 629 razy.

W związku z przygotowaniami do sezonu letniego 2016 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zorganizuje akcję informacyjną dot. zagrożeń związanych z okresem letnim oraz traktującą o zasadach bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

W ramach akcji zostaną podjęte następujące działania:

  1. Uruchomienie w dniu 8 czerwca 2016 r., punktu konsultacyjnego i bezpłatnej infolinii pod nr 800 165 320 (dotychczasowa linia dla osób bezdomnych), obsługiwanej przez dyżurujących specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty. Podczas dyżuru, pełnionego w s. 303 w godz. 8.00 -15.00, będzie można uzyskać niezbędną wiedzę na temat zasad bezpiecznego wypoczynku;
  2. Działania prewencyjne, realizowane poszczególne podmioty rządowej administracji zespolonej i niezespolonej oraz administracji samorządowej;
  3. Rozpowszechnienie na terenie województwa broszury informującej o zagrożeniach związanych z okresem letnim;
  4. Zamieszczenie na stronie głównej internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie komunikatu i apelu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przestrzeganiu zasad bezpiecznego wypoczynku oraz rozpowszechnienie informacji w niniejszym temacie na stronach internetowych innych podmiotów zaangażowanych w akcję;
  5. Nagłośnienie tematu w mediach;
  6. Konkurs z nagrodami, przeprowadzony na antenie radia z wiedzy o zasadach bezpiecznego wypoczynku. 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka