www.gminarybno.pl

Drukuj

Dofinansowanie na budowę sali sportowej w Koszelewach

Opublikowano 2017-12-15 14:50:59. Artykuł wyświetlono: 568 razy.

W dniu 22 grudnia 2017r. odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą "Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292" pomiędzy Gminą Rybno a Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie 698 071,90zł. co stanowi 82,99% kosztó kwalifikowalnych operacji.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 844 151,82zł, a jej realizacja zaplanowana jest na lata 2018-2019.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi poprawa warunków edukacji szkolnictwa podstawowego wspierającego umiejętności kluczowe uczniów przez dostosowanie infrastruktury sportowej do potrzeb realizacji podstawy programowej w zakresie wychowania fizycznego oraz nastąpi rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w szczególności w zakresie sportowych zajęć pozalekcyjnych z dostępem dla lokalnych organizacji sportowych oraz społeczeństwa.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka