www.gminarybno.pl

Drukuj

Dotacja dla klubu sportowego

Opublikowano 2017-03-07 10:54:06. Artykuł wyświetlono: 996 razy.

W dniu 6 marca br.nastąpiło podpisanie umowy na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t. j.) na rok 2017 w zakresie wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą z "Delfinem".

Umowę podpisał Wójt Gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski przy kontrasygnacie Skarbnika - pani Zdzisławy Kanicz oraz ze strony Gminnego Szkolnego Związku Sportowego prezes Jan Rozentalski oraz sekretarz Karol Żórański. Projekt będzie realizowany od marca do grudnia 2017r.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka