www.gminarybno.pl

Drukuj

Dotacja z WFOŚiGW w Olsztynie na usuwanie azbestu

Opublikowano 2016-10-13 08:06:55. Artykuł wyświetlono: 510 razy.

Gmina Rybno informuje, że realizacja zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rybno" jest dotowana na podstawie umowy nr 00125/15603062/OZ-LZ/D z dnia 22.06.2016r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu, i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. "Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dzięki uzyskanemu przez Gminę dofinansowaniu z WFOŚIGW w 2016r. z naszego otoczenia zniknęło 33,90 tony wyrobów zawierających azbest.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka