www.gminarybno.pl

Drukuj

Edukacja w Gminie Rybno w obliczu zmian

Opublikowano 2017-03-13 11:46:01. Artykuł wyświetlono: 345 razy.

Nadal w całej Polsce trwa dyskusja nad wdrażanymi przez rząd zmianami w systemie edukacji. Wiemy, że gimnazja od 1 września 2017r. będą wygaszane, a uczniowie będą zdobywali wiedzę w ośmioletnich szkołach podstawowych.

 

W planach nowych sieci szkół przygotowywanych przez gminy muszą być uwzględnione następujące priorytety: bliskość budynku szkoły podstawowej od miejsca zamieszkania uczniów, prowadzenie zajęć w trybie jednozmianowym oraz dołożenie wszelkich starań, aby szkoły mieściły się w jednym budynku, choć zastrzega się możliwość sytuowania szkół w dwóch budynkach położonych w niedalekiej odległości od siebie.

W Gminie Rybno z dużym wyprzedzeniem rozpoczęto prace nad projektowaniem nowej sieci szkół oraz wdrażaniem reformy edukacji. Odbyły się liczne narady dyrektorów z przedstawicielem Urzędu Gminy oraz spotkania Wójta z radnymi Gminy Rybno, a także z nauczycielami Zespołu Szkół, w którego strukturze jest m.in. gimnazjum.

Radni z Komisji Oświaty wizytowali wszystkie placówki oświatowe, aby dokładnie sprawdzić warunki lokalowe każdej z nich oraz dokonać wstępnej analizy kosztów związanych z przekształceniem sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie. Wnioski z tych spotkań stanowią duże wyzwanie dla Wójta i Rady Gminy Rybno- w części budynków szkół jest zbyt mało pomieszczeń, by przyjąć kolejne dwa roczniki uczniów, w związku z czym trzeba dokonać adaptacji i remontów oraz planować w przyszłości inwestycje w bazę oświatową. Poza tym placówki należy doposażyć w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji nowej podstawy programowej oraz w meble szkolne na potrzeby starszych uczniów, a także dostosować trasy autobusów dowożących uczniów do szkół, tak by mogli oni nie tylko realizować ramowe plany nauczania, ale również rozwijać swoje pasje i zainteresowania podczas zajęć pozalekcyjnych.

W nowej sieci szkół Gminy Rybno znajdzie się pięć szkół podstawowych oraz Zespół Szkół, w którym oprócz liceum i szkoły zawodowej pozostaną klasy II i III wygaszanego gimnazjum. Projekt uchwały dostosowującej sieć szkół do nowego ustroju szkolnego został pozytywnie zaopiniowany przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Szkoły w Gminie Rybno, poza wykonywanie obowiązkowych zadań, wynikających z przepisów oświatowych, w ostatnich kilku latach skutecznie realizują i rozwijają własne misje i wizje. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Hartowcu postawiła na rozwój sportów wodnych, wykorzystując naturalne warunki otoczenia szkoły oraz na ekologię, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Rumianie odkrywa dziedzictwo historyczne, motywuje do eksperymentów przyrodniczych, a także daje możliwość trenowania zapasów, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie rozwija u uczniów bardzo liczne pasje naukowe, a także prowadzi oddziały sportowe oraz sekcję zapaśniczą. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Koszelewach stawia na zdrowie, ekologię i podobnie jak Szkoła im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach, realizująca różne przedsięwzięcia artystyczne, jest wyróżniona certyfikatem MEN „Szkoła w ruchu”. Zespół Szkół w Rybnie realizuje liczne projekty, w które bardzo mocno zaangażowani są uczniowie i nauczyciele. Dlatego też kolejnym wyzwaniem dla Gminy Rybno, w obliczu reformy edukacji, jest racjonalne zaplanowanie zatrudnienia kadry pedagogicznej w kolejnych latach, tak, by nie zabrakło pracy dla nauczycieli z pasją, dzięki którym uczniowie nabywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności i rozwijają kompetencje potrzebne w dorosłym życiu.

Wyzwań i zadań w obliczu wprowadzonych przepisów oświatowych jest dużo. Gmina Rybno stawia na dialog i współpracę, dzięki czemu udaje się uspokajać nastroje i niepokoje, jakie niesie ze sobą każda zmiana. Są i nadal będą czynione starania o pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na wzbogacenie bazy oraz rozszerzenie propozycji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Szkoda jednak, że małe wiejskie szkoły naszej Gminy, które zapewniają uczniom bezpieczne i dobre warunki nauki w mało licznych klasach- co tak często jest podkreślane przez Minister Edukacji, a także utrzymują wysoki poziom potwierdzony wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych- nie mają szans na sięgnięcie po fundusze z rezerwy subwencji oświatowej, a finansowe skutki reformy w całości poniesie Gmina.

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka