www.gminarybno.pl

Drukuj

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano 2017-09-05 08:09:03. Artykuł wyświetlono: 968 razy.

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rybno, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacji sanitarnej o niezwłoczne wypełnienie zgłoszenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rybnie, Sołtysa wsi, lub pocztą elektroniczną na adres rybno@gminarybno.pl lub a.marek@gminarybno.pl. Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Rybno pokój nr 12 piętro II oraz na stronie internetowej www.bip.gminarybno.pl.

Zgłoszenia należy dostarczyć w terminie do dnia 31 października 2017r.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani w razie kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie Wójta Gminy Rybno oraz dowodów zapłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 ww. ustawy). Ponadto, w uzasadnionych przypadkach może być sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

ZAŁĄCZNIKI:
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka