www.gminarybno.pl

Drukuj

Fotowoltaika w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

Opublikowano 2018-10-10 15:48:42. Artykuł wyświetlono: 683 razy.

Rozpoczęto roboty w ramach projektu pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. pozyskał środki na dofinansowanie projektu pn. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. Inwestycja jest realizowana w ramach umowy o dofinansowanie Nr RPWM.04.01.00-28.0460/16, Oś Priorytetowa 4 – „Efektywność energetyczna”. Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia polega na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy około 39,68 kWp na dachach budynków ZGK Rybno na potrzeby Oczyszczalni ścieków ZGK w Rybnie, która skutkować będzie zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej.

Wykonawcą robót jest AMM INVESTMENTS Sp. z o.o. z Warszawy.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka