www.gminarybno.pl

Drukuj

Grądy: IV Bieg na rozpoczęcie wakacji 'Tropem Wilka'

Opublikowano 2019-06-12 08:41:35. Artykuł wyświetlono: 144 razy.

W sobotę, 22 czerwca (sobota) 2019 roku o godz. 17:00 w Grądach odbędzie się IV Bieg na rozpoczęcie wakacji „Tropem Wilka” na dystansie 3 i 6 km (zapisy od godz. 15:30).

Program:
- po biegach Festyn Rodzinny
- poczęstunek dla uczestników biegu
- zabawa dla wszystkich
- konkursy dla dzieci i dorosłych
- bryczki i jazda na oklep
- inne atrakcje

ZAPRASZA SOŁTYS WSI GRĄDY – MIROSŁAW REMUS WRAZ Z RADĄ SOŁECKĄ!

REGULAMIN ZAWODÓW:

1. CEL ZAWODÓW
- popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i elementu zdrowego trybu życia
- promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców wsi Grądy, mieszkańców gminy Rybno oraz wszystkich innych miejscowości
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej
- promowanie walorów krajobrazowych i turystycznych sołectwa Grądy
2. ORGANIZATORZY
- Sołtys wsi Grądy – Mirosław Remus
- Rada Sołecka
- OSP w Grądach
- OSIR Rybno
3. PARTNERZY
- Serwis informacyjny - Syla
4. TERMIN I MIEJSCE
- bieg odbędzie się 22.06 2019 r. ( sobota)
- start godzina 17.00
- zapisy od godz. 15.30
- wpisowe przed startem – 15 zł
BIURO ZAWODÓW – boisko za remizą OSP w Grądach
5. DYSTANS
- bieg odbędzie się na dystansach: 3 i 6 kilometrów
- uczestnicy biegu na 3 km będą mieć do pokonania 1 okrążenie
- uczestnicy biegu na 6 km będą mieli do pokonania 2 okrążenia
- trasa pofałdowana, drogi gruntowe w 80% , w 20% asfalt
- start wspólny (start i meta na wysokości boiska przy BIURZE ZAWODÓW
6. ZASADY UCZESTNICTWA
- uczestnikami biegu mogą być osoby pełnoletnie, które w BIURZE ZAWODÓW podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność
- zawodnicy niepełnoletni zobowiązani są do przekazania organizatorom zgody opiekuna prawnego na start w zawodach
- zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków
7. OPŁATA STARTOWA
- 15 zł.
6. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia przyjmowane będą w BIURZE ZAWODÓW 22.06. 2019r. od godz. 15:30
7. LIMIT CZASU
- limit czasu na ukończenie biegów:
3 km – 30 minut
6 km – 60 minut
8. KARTA STARTOWA
- brak
9. KATEGORIE WIEKOWE
KOBIETY:
K JUNIOR (do 18 lat)
K 18 (18-29)
K 30 (30-49)
K 50+ (powyżej 50 lat)
MĘŻCZYŹNI:
M JUNIOR (do 18 lat)
M 18 (18-29)
M 30 (30-49)
M 50+ (powyżej 50 lat)
10. NAGRODY
- wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątki
- zwycięzcy biegów na 3 i 6 km – za miejsca 1, 2 i 3 medale oraz symboliczne nagrody rzeczowe
- NAGRODA SPECJALNA zostanie przyznana najlepszemu zawodnikowi ze wsi Grądy
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne
- uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko
- ostateczna interpretacja Regulaminu leży w gestii Organizatora
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu, o których poinformuje
- zawodnicy winni stosować się do poleceń pracowników obsługi biegu
Udział w biegu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku.

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka