www.gminarybno.pl

Drukuj

II Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Rybno w roku 2017

Opublikowano 2018-01-18 10:35:18. Artykuł wyświetlono: 360 razy.

Marta Lipka, Mateusz Leśniewski i Martyna Wiergowska – to finałowa trójka I Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w latach 2000 – 2016. Laureaci na wielkiej Gali Sportu Rybno 2017 odebrali gratulacje, brawa oraz wartościowe nagrody. Warto zaznaczyć, że Artur Napiórkowski zwyciężył według czytelników Tygodnika Działdowskiego.

Rusza II Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Gminy Rybno w roku 2017. Zgłoszenia w Plebiscycie mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą przez Kierownika ds. Oświaty - Wiesławę Wróblewską (Urząd Gminy Rybno pokój nr 8) mail: w.wroblewska@gminarybno.pl, tel.: 602 228 883 i Radnego Gminy Rybno - Sylwestra Kasprowicza, mail: sis_rybno@op.pl, tel.: 506 231 242.
12-26 stycznia – NABÓR KANDYDATÓW
29 stycznia -18 lutego – GŁOSOWANIE
25 lutego 2018, 17:00 – GALA SPORTU RYBNO 2018

Warunki uczestnictwa w plebiscycie:
§1
1. Zgłoszenia kandydatów w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca w Gminie Rybno w roku 2017 mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 12 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.
2. W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Plebiscytu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, 13-220 Rybno, Ul. Sportowa 24A. Dane osobowe Uczestników Plebiscytu będą przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz zbierane i przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu, wyłonienia Zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz realizacji i wydania nagród. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Plebiscytu oraz wydania nagrody.
4. Dane Zdobywcy Nagrody w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania i wizerunku zostaną opublikowane w „Tygodniku Działdowskim” , a także na stronach internetowych Organizatora.
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:

§2
1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Plebiscycie w następujący sposób:
a)Wypełniając zgłoszenie (wzór – załącznik nr 1)- osoba pełnoletnia, osoby niepełnoletnie dodatkowo zgoda od rodziców,
b)Kandydata mogą zgłosić za ich pozwoleniem sołtys, trener, zarząd klubu, rodzic lub osoba pełnoletnia,
c)W Plebiscycie mogą brać udział osoby, które w roku 2017 w sposób szczególny reprezentowały Gminę Rybno na jej terenie i poza nim.
Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia Plebiscytu:
§3
1. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagrody będzie komisja.
2. Komisja składa się z 3 członków powołanych przez Organizatora.
Członkami Komisji są:
1) Hanna Bem
2) Robert Szaj
3) Waldemar Reszka
3. Komisja dokonując weryfikacji zgłoszeń zwycięskich, weźmie pod uwagę prawidłowość przesłanych zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czas zgłoszenia, będą to kryteria brane pod uwagę m.in. przy wyłanianiu zwycięzcy.
Postanowienia końcowe:
§4
1. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem http://gminarybno.pl oraz www.sis-rybno.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
3. Regulamin etapu II – Głosowania zostanie opublikowany 29 stycznia 2018r.

Organizatorzy: W Rękach Młodych, Gmina Rybno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Rybnie
Patron Medialny: Tygodnik Działdowski, Serwis informacyjny – Syla

ZAŁĄCZNIKI:
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka