www.gminarybno.pl

Drukuj

II sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2014-12-19 09:35:46. Artykuł wyświetlono: 1206 razy.

Informuję, że w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 w Sali OSP Rybno, ul. Lubawska 15 odbędzie się II sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Rybno.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020 rok.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rybno na 2015 rok :
  1. przedstawienie przez Wójta Gminy projektu budżetu wraz z jego uzasadnieniem,
  2. przedstawienie przez Wójta Gminy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej,
  3. wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów – przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Rybno w sprawie projektu budżetu na 2015 rok,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rybno na 2015 rok.
 8. Podjecie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2014-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2014 rok,
  3. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  4. udzielenia Powiatowi Działdowskiemu Pomocy finansowej,
  5. zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rybnie,
  6. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rybno do 2020 roku,
  7. zatwierdzenie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Rybno na 2015 rok,
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno na 2015 rok.\
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kornacki        
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka