www.gminarybno.pl

Drukuj

Informacja o usunięciu tamy bobrowej

Opublikowano 2017-05-08 13:37:08. Artykuł wyświetlono: 532 razy.

Nawiązując do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Olsztynie znak: WOPN-OOP.6401.7.82.2016.AS zezwalającej Wójtowi Gminy Rybno na kilkukrotne zniszczenie 1 tamy utworzonej przez bobry na rowie melioracyjnym (kanale) na terenie działki nr 75 obręb Koszelewki, gmina Rybno, Urząd Gminy Rybno uprzejmie informuje, iż zezwolenie to zostało wykorzystane w następującym zakresie: tama bobrowa została całkowicie usunięta, następnie usunięto kolejne próby jej odbudowy.

Temperatura w czasie usuwania tamy wynosiła powyżej 0°C. Wymienione czynności zostały wykonane w sposób najmniej szkodzący znajdującej się tam budowli – most zlokalizowany w drodze gruntowej gminnej.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka