www.gminarybno.pl

Drukuj

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Opublikowano 2011-09-01 13:27:27. Artykuł wyświetlono: 1883 razy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie niniejszym przypomina, iż zgodnie z § 19 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 56, poz. 344) lochy i loszki od 4 tyg. po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem porodu utrzymuje się grupowo.

W/w wymogi dotyczą w szczególności stad utrzymujących powyżej 10 loch, zgodnie z § 19 ust. 6 w/w rozporządzenia : "W przypadku gdy w gospodarstwie utrzymuje się mniej niż 10 sztuk loch i loszek, o których mowa w ust. 5, można je utrzymywać pojedynczo."
Spełnienie wymagań w/w rozporządzenia będzie kontrolowane przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Działdowie              
Dr n. wet. Wojciech Kościński
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka