www.gminarybno.pl

Drukuj

Informacja w sprawie odbioru odpadów

Opublikowano 2016-05-20 12:20:33. Artykuł wyświetlono: 794 razy.

Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane jest w formie:

  • telefonicznej do referatu gospodarki odpadami lub siedziby EZG "Działdowszczyzna" - (23) 697 17 70 lub (23) 697 65 18
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ezgmin@poczta.onet.pl
  • pisemnej na adres:
    EZG "Działdowszczyzna"
    ul. Przemysłowa 61
    13-200 Działdowo

Dane teleadresowe Związku zamieszczone są na stronie internetowej www.dzialdowszczyzna.bip.net.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres lub nazwę zgłaszającego, opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W miarę możliwości do pisemnego zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr IX/59/2016 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 12.05.2016r. 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka