www.gminarybno.pl

Drukuj

Informacja w sprawie suszy

Opublikowano 2015-09-28 11:56:31. Artykuł wyświetlono: 579 razy.

Rybno, dn. 25.09.2015 r.

INFORMACJA
w sprawie programu pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy

Uprzejmie informujemy, że w związku z uruchomieniem programu pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę 2015r.

Jednym z warunków uzyskania pomocy, jest konieczność dołączenia do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisje powołane przez Wojewodę. Pomoc może uzyskać rolnik, w którego gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej straty spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym (produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie).

Rolnicy, którzy spełniają ten warunek mogą odbierać kopie protokołów w celu dołączenia do wniosku o pomoc, w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego od 25 wrześnie br.

Termin składania wniosków przez producentów rolnych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego to:
30 września br. na formularzu udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej oraz w postaci papierowej w biurze powiatowym agencji.
W przypadku ubiegania się przez producentów rolnych o kredyty na wznowienie produkcji należy uzyskać adnotacje Wojewody na oryginałach protokołów, potwierdzającą wystąpienie szkody, jeżeli straty wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Zainteresowani tą formą pomocy rolnicy mogą ubiegać się o potwierdzenie protokołów, za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.


 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka