www.gminarybno.pl

Drukuj

Koszelewy: Otwarcie sali sportowej

Opublikowano 2019-09-11 07:37:25. Artykuł wyświetlono: 1758 razy.

W piątek, 6 września 2019r. miało miejsce uroczyste otwarcie sali sportowej w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach.

Obiekt powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (82,99% kosztów kwalifikowalnych) oraz pozostałych środków z budżetu Gminy Rybno. Ogólna kwota inwestycji to 787 000 zł.

Uczniowie, nauczyciele, rodzice uczniów i mieszkańcy miejscowości już od dawna z niecierpliwością czekali na ten fakt. Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości, którzy swą obecnością uświetnili to wyjątkowe wydarzenie. Pani dyrektor Barbara Kornelską powitała przybyłych i podziękowała sponsorom, darczyńcom i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu. Jako pierwszy głos zabrał Wójt Gminy Rybno Pan Tomasz Węgrzynowski, który podkreślił, jak ważny jest sport w życiu każdego, nie tylko młodego, człowieka i zachęcił do korzystania z sali sportowej w Koszelewach wszystkich, którzy będą tego potrzebowali. Następnie swoją aprobatę odnośnie powstałej inwestycji wyraziła Senator Rzeczypospolitej Pani Bogusława Orzechowska, Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki, Przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pani Beata Bublewicz, Doradca Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pan Marcin Domian, Wicestarosta Powiatu Działdowskiego Pan Marian Brandt, Przewodniczący Rady Gminy Rybno Pan Piotr Kornatowski i wielu innych gości, którzy przekazali na forum piękne słowa oraz upominki. Po symbolicznym przecięciu wstęgi nastąpiło poświęcenie obiektu przez miejscowego proboszcza, księdza kanonika Mariana Zbrojskiego. Następnie w specjalnie przygotowanej kapsule czasu umieszczono fotografie uczniów i nauczycieli, własnoręczne podpisy gospodarzy i przybyłych gości oraz przedmioty dnia codziennego, które za przysłowiowe 100 lat, gdy kapsuła zostanie otwarta, staną się wizytówką dzisiejszych czasów. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali też część artystyczną, która pokazała ich talenty wokalne, taneczne oraz zamiłowanie do aktywności sportowej. Podczas otwarcia sali wystąpili też reprezentanci ostródzkiej szkoły judo, którzy zaprezentowali podstawy tej dyscypliny olimpijskiej i zadeklarowali chęć współpracy ze szkołą, poprzez prowadzenie treningów z uczniami. Po części oficjalnej miały miejsce konkurencje rodzinne i smaczny poczęstunek. Dzięki nowej sali sportowej uczniowie z Koszelew dostali szansę na pełny rozwój swoich talentów sportowych, ale i wszelką inna aktywność, która w tym obiekcie będzie możliwa.

Nadesłała: Barbara Kornelska
 
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka