www.gminarybno.pl

Drukuj

Nabór wniosków do programu Prosument

Opublikowano 2014-12-23 10:46:31. Artykuł wyświetlono: 1221 razy.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosodarki Wodnej w Olsztynie przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Program Prosument skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą nie tylko pozyskiwać "zielony" prąd, ale też sprzedawać jego nadwyżki do sieci.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Systemu Wniosków.

Za pieniądze z unijnej dotacji zakupione mogą być różne instalacje do produkcji energii: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne. Program, przygotowany przez NFOŚiGW, do którego dołączył WFOŚiGW w Olsztynie, promuje nowe technologie OZE, rozwija społeczną świadomość ekologiczno-ekonomiczną oraz propaguje postawy prosumenckie. Ma on również określoną wartość ekologiczną. Dzięki wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym CO2 do powietrza.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zostały opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka