www.gminarybno.pl

Drukuj

Nowe stawki za wywóz śmieci

Opublikowano 2013-04-05 15:32:34. Artykuł wyświetlono: 1856 razy.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego opublikowane zostały Uchwały Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" regulujące kwestię wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Według regulacji przyjętych w uchwałach mieszkańcy, którzy będą segregowali odpady zapłacą mniej za ich odbiór.

Zgodnie z uchwałami Zgromadzenia Ekologicznego Zwiazku Gmin „Działdowszczyzna” Nr XI/64/2013 z dnia 6 marca 2013 r. oraz Nr XII/68/2013 z dnia 26 marca w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wynoszą:

 1. W przypadku gdy odpady nie będą segregowane opłata wynosić będzie 16 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 2. W przypadku gdy mieszkańcy terenów wiejskich zadeklarują, iż będą segregować odpady opłaty wynosić będą odpowiednio:
  • 8,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez nie więcej niż 4 osoby,
  • 7 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 5 osób,
  • 6 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 6 osób,
  • 5 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 7 osób,
  • 4,50 zł od mieszkańca, jeżeli nieruchomość (lokal mieszkalny) zamieszkała (zamieszkały) jest przez 8 i więcej osób.

ZAŁĄCZNIKI:

 • Uchwała nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • Uchwała nr XII/68/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/64/2013 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
   

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka