www.gminarybno.pl

Drukuj

Odwiedziliśmy Żabiny i Koszelewy

Opublikowano 2015-11-18 08:17:17. Artykuł wyświetlono: 3147 razy.

Efektywna współpraca i aktywizacja środowiska wiejskiego - takie cele przyświecają mieszkańcom Żabin i Koszelew w tworzeniu zgodnych i pełnych atrakcji wsi. Nie ma recepty na idealną wieś, ponieważ każda jest inna, ale są ludzie, którzy wspólnymi siłami mogą zdziałać wiele...

O tym co działo się w Koszelewach rozmawialiśmy z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rybno Dariuszem Tara:
- W tym roku dzięki środkom, które gmina pozyskała z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa (240 tysięcy) oraz przy wkładzie własnym gminy (20 tyś) budowana jest droga na trzech osiedlach popegeerowskich, a dzięki złożonemu w lutym wnioskowi pozyskaliśmy agregat prądotwórczy dla OSP Koszelewy. Zostały zrobione schody wejściowe do SP w Koszelewach oraz zostało wyciętych 13 drzew, które zagrażały bezpieczeństwu. Przejęliśmy także działkę za świetlicą wiejską OSP Koszelewy w przeznaczeniu na cele rekreacyjne wsi oraz złożyliśmy wniosek o budowę drogi gminnej nr 185067N – w tym roku zabezpieczyliśmy pieniądze na projekt, który wykonano, a w 2016 roku inwestycja ta my być zrealizowana.

Współpraca z mieszkańcami:
- Wspólnie z mieszkańcami wsi uporządkowaliśmy teren cmentarza ewangelickiego oraz posadziliśmy 100 drzew (jarzębinę, brzozę i modrzew). Zbudowaliśmy także altankę oraz grilla przy świetlicy wiejskiej – tu ogromne brawa należą się sołtysowi wsi – Adamowi Kasprowiczowi, który przedstawił pomysł, pozyskał sponsorów oraz zmobilizował mieszkańców do wspólnej pracy! To dzięki niemu dziś część naszej wsi wygląda ładniej. Wspólnie z mieszkańcami zorganizowaliśmy także Dzień Kobiet, turniej charytatywny pod hasłem – „Zagrajmy dla Małgosi”, zawody w „Bubble Football” o puchar Wójta Gminy Rybno oraz aerobik dla kobiet. Wzięliśmy udział w konkursie kulinarnym podczas uroczystej sesji nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Rybno Karolowi Okrasie, w Gminnych Halowych Igrzyskach o Puchar Wójta Gminy Rybno, a latem zostaliśmy mistrzami Letnich Igrzysk Wsi o puchar Wójta Gminy Rybno.

Co dalej?
- Tak jak wspominałem wcześniej, zostanie zbudowana droga gminna nr 185067N w Koszelewach, a także dzięki aktywności sołtysa wsi i rady sołeckiej oraz mieszkańców zagospodarujemy tereny zieleni na wielu gminnych działkach, doposażymy pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m.in. stoły i krzesła, zorganizujemy „Dzień sportu i rekreacji”, „Dzień z poezją” oraz „Dzień edukacji ekologicznej”. Wykonamy także kilka drobnych napraw na naszym placu zabaw.

Aktywne oświatowe placówki w Koszelewach i Żabinach!
- Jako rodzice jesteśmy dumni, że na terenie gminy Rybno są tak wspaniałe szkoły, społeczności szkolne, a przede wszystkim wspaniali nauczyciele. Placówki te są przyjazne dla uczniów, a także prowadzone są ciekawe zajęcia dodatkowe – powiedział Dariusz Tara
Przedstawiamy wszystko, co w tym roku wydarzyło się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Koszelewach:
W Koszelewach dyrektorem szkoły jest Barbara Kornelska, która corocznie przy wzajemnej współpracy z radą pedagogiczną oraz radą rodziców organizują wiele imprez edukacyjnych i uroczystości dla dzieci: Dzień Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, walentynki, zajęcia z okazji ferii zimowych, festyny rodzinne połączone z obchodami imienin patrona szkoły, Dzień Dobrych Uczynków, Dzień Życzliwości czy Dzień Pluszowego Misia. Społeczność szkolna podejmuje akcje charytatywne m.in. „Góra Grosza”, Świąteczna Zbiórka Żywności czy „nakrętki dla Wiktora”. Uczniowie uczestniczą w licznych konkursach sportowych, plastycznych, recytatorskich i przedmiotowych. W tym roku Szkoła Podstawowa w Koszelewach po raz kolejny otrzymała Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”. Wyróżnienie podkreśla jak szkolna społeczność zgodnie podejmuje działania zmierzające do tworzenia dobrego klimatu w szkole, warunków wszechstronnego rozwoju dzieci, promuje zdrowy styl życia, a także doskonali dialog człowieka z człowiekiem. Szkoła współpracuje także z licznymi instytucjami lokalnymi. Barbara Kornelska podkreśla, że swoje całe życie spędziła w tej szkole, a współpraca z całą szkolną kadrą, jest dla niej z roku na rok, coraz większą satysfakcją. To przyjemność jest pracować z takimi ludźmi – z takimi nauczycielami, pracownikami, rodzicami, a przede wszystkim dziećmi.

Jeśli jesteśmy już przy szkołach, to odwiedziliśmy także Żabiny - porozmawialiśmy z dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Polskich Mistrzów Olimpijskich oraz Radnym Gminy Rybno Grzegorzem Rozentalskim:
W Szkole Podstawowej w Żabinach, dyrektor Ewa Kopańska, wraz z nauczycielami oraz radą rodziców corocznie organizują uroczystości z okazji – Światowego Dnia Pluszowego Misia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święta Patrona Szkoły, rodzinny festyn, Dzień Edukacji Narodowej czy szkolną choinkę. Szkoła włączyła się także do akcji Wielkanocnej Zbiórki Żywności. Dzieci oprócz zawodów oraz konkursów międzyszkolnych wzięły udział w turnieju piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Działdowskiego – Mariana Janickiego w Rybnie oraz w wakacyjnych igrzyskach w Szczuplinach – o Puchar Małego Mistrza Wakacji. W wakacje, dzięki zaoszczędzonym środkom została odmalowana niemal cała szkoła oraz zostały wykonane drobne naprawy. 24 kwietnia 2015 r. w tej placówce odbyła się po raz pierwszy w historii impreza szkolno – środowiskowa pod nazwą „Święto Żaby - czyli dlaczego trzeba chronić płazy?”. Celem akcji było popularyzowanie wiedzy o chronionych gatunkach płazów w Polsce, środowisku ich życia, roli w środowisku naturalnym, przyczynach ich wymierania oraz sposobach ochrony. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej, a środki finansowe pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. W roku szkolnym 2014/15 uczennica klasy VI – Justyna Pokojska została finalistką wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z j. polskiego. Dodatkowo już w najbliższą sobotę rada rodziców organizuje zabawę taneczną, z której dochód w całości zostanie przekazany na wymianę komputerów w szkolnej pracowni komputerowej.
Ewa Kopańska podkreśla, że placówka ściśle współpracuje ze Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Koszelewach – nauczyciele organizują międzyszkolne konkursy ortograficzne, o prawach dziecka, matematyczne oraz piosenki anglojęzyczne „Jeden z sześciu.

O tym co działo się w Żabinach rozmawialiśmy z Radnym Gminy Rybno Grzegorzem Rozentalskim:
- Najważniejsza i chyba długo wyczekiwana inwestycja została zrealizowana 8 kwietnia, ponieważ wtedy odbył się odbiór samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupionego przez Gminę Rybno na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach, a niedawno została zamontowana brama garażowa w budynku strażnicy OSP Żabiny. Jeśli jesteśmy już przy temacie straży pożarnej, to my jako mieszkańcy Żabin możemy się pochwalić tym, że nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Żabinach została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – to wielki sukces dla naszej społeczności. Zostało zakupione także nagłośnienie do Szkoły Podstawowej w Żabinach – chcemy także zrealizować dwa wnioski, które złożyliśmy w tym roku, czyli - położenie chodnika przy drodze wojewódzkiej oraz zamontowanie dwóch lamp w najciemniejszych miejscach w naszej wsi – czy uda się zrobić to w tym roku? Zobaczmy, jeśli nie w tym, to na początku przyszłego – mam nadzieje, że mieszkańcy Żabin będą wyrozumiali.

A jak wygląda współpraca z mieszkańcami?
- Współpraca z mieszkańcami wygląda bardzo dobrze. Wspólnie zrobiliśmy porządki na naszym ewangelickim cmentarzu, przy jeziorze oraz na placu zabaw. Wzięliśmy udział w Gminnych Halowych Igrzyskach o Puchar Wójta Gminy Rybno, Letnich Igrzyskach Wsi o puchar Wójta Gminy Rybno oraz w konkursie „Eko-Sołectwo”, w który bardzo zaangażowała się nasza radna sołecka Żaneta Zdunek. Dzięki niej jedziemy na finały do Olsztyna, 20 listopada. Odbył się także: festyn strażacki, uroczystość poświęcenia wozu strażackiego, turniej piłki nożnej, a nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabinach uczestniczyła w zawodach MDP na szczeblu wojewódzkim. Wzięliśmy także udział w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy, który organizował Tygodnik Działdowski i zajęliśmy IV miejsce. Zorganizowaliśmy także wyjazd dla 100 dzieciaków do kina, a Karolina Lewandowska systematycznie prowadzi fitness dla kobiet w salce w Szkole Podstawowej. Wspólnie z mieszkańcami zbudowaliśmy altankę i grilla w centrum Żabin. Jesteśmy w trakcie zakładania Stowarzyszenia Wsparcia Wsi – Żabinianka.

A w przyszłym roku…
- Sołtys wsi Jolanta Kozłowska wraz z radą sołecką na zebraniu wiejskim opracowały wniosek uwzględniający w projekcie budżetu gminy środki na realizację następujących przedsięwzięć: zakup kosiarki, która pozwoli zadbać o ład, porządek i estetykę w naszej wsi, zakup huśtawki na nasz plac zabaw oraz zagospodarowanie terenu wokół naszego jeziora – chcemy zakupić kostkę oraz krawężniki na wykonanie chodnika, ławki oraz roślinność. Chcemy także zorganizować pierwszy ekologiczny „Dzień Żaby”.

 

Nadesłał: Sylwester Kasprowicz
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka