www.gminarybno.pl

Drukuj

Oględziny urządzeń wodnych

Opublikowano 2017-11-24 12:46:58. Artykuł wyświetlono: 560 razy.

W dniu 23.11.2017 r. przedstawiciel KOWR OT w Olsztynie - właściciela urządzeń wodnych – rowów melioracyjnych, Pan Andrzej Florczak – specjalista ds. melioracji, przeprowadził wizję lokalną w celu rozwiązania problemu zalewania drogi gminnej Rybno – Prusy oraz ogródków działkowych na osiedlu po PGR w Tuczkach.

Gmina Rybno wnioskowała do właściciela ww. urządzeń wodnych o usunięcie przyczyn zalewania terenów, tj. udrożnienie i wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego R-9 i kolektora odprowadzającego wody opadowe na terenie gospodarstwa rolnego. Obecnie oczekujemy na stanowisko KOWR w Olsztynie.

Przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z prawem wodnym każdy właściciel zobowiązany jest do oczyszczenia swojego odcinka rowu. Nadzór i kontrolę nad utrzymaniem rowów, a tym samym zalewaniem terenów przyległych sprawuje Starosta.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka