www.gminarybno.pl

Drukuj

Plan gospodarki niskoemisyjnej - Ankieta

Opublikowano 2016-12-12 10:18:28. Artykuł wyświetlono: 634 razy.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Rybno przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym mającym na celu wskazanie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy. Plan pozwoli określić kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, którego głównymi założeniami są: zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie.

Korzyści dla Mieszkańców i całej Gminy!

  • znaczące podniesienie szansy dla Gminy i Mieszkańców na pozyskiwanie dofinansowań ze środków krajowych i środków Unii Europejskiej, na m.in. takie działania jak: termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizację i rozbudowę sieci drogowej, zmniejszenie energochłonności oświetlenia ulicznego i wiele innych;
  • realną poprawę stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców;

Aby jak najlepiej rozpoznać potrzeby i możliwości Gminy konieczna jest inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Gminie, poprzez wykonanie badana ankietowego. W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą do Państwa o wypełnienie ankiety, w celu współuczestnictwa w tak ważnym dla nas wszystkich przedsięwzięciu!

Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 03 stycznia 2017 roku.

Ankietę można w sposób bardzo wygodny wypełnić przez Internet, klikając tutaj: https://goo.ql/forms/nDcXceinE6mUnhcUZ2 - ankieta dla budynków mieszkalnych https://goo.ql/forms/OLDVpSradXzJkNtJ2 - ankieta dla budynków i lokalów, wykorzystywanych przy działalności gospodarczej.

Ankiety wypełnione internetowo trafiają do naszej bazy automatycznie.

Ponadto wydrukowane ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Rybno. Ankiety można także pobrać i wydrukować samodzielnie (załączniki poniżej).

Wypełnione ankiety prosimy składać na jeden z następujących sposobów:
1. Osobiście — w Urzędzie Gminy Rybno w sekretariacie,
2. Elektronicznie za pomocą poczty e-mail na adres j.swiniarski@gminarybno.pl
3. Listownie za pomocą poczty na adres:
Urząd Gminy Rybno
Ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
z dopiskiem „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej — Ankieta"

Dziękujemy Mieszkańcom za pomoc w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszej Gminy.

ZAŁĄCZNIKI:

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka