www.gminarybno.pl

Drukuj

Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538

Opublikowano 2018-09-12 15:35:31. Artykuł wyświetlono: 477 razy.

Historia ta rozpoczęła się prawie – cztery lata temu trzeciego marca 2015r. Wybrani na nową kadencję samorządowcy z inicjatywy Wójta Gminy Rybno – Tomasza Węgrzynowskiego i Gminy Kurzętnik – Wojciecha Dereszewskiego wspólnie wystąpili do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego o gruntową modernizację drogi wojewódzkiej nr 538. Nie był to już głos pojedynczy gminy, lecz grupy.

Droga nie była ujęta żadnych planach inwestycyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wytrwałe zabiegi inicjatorów doprowadziły do spotkania samorządowców w dniu 24 lutego 2016r. u Marszałka i powstał „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538”. Był to rok ciężkiej pracy, ażeby powstał plan modernizacji drogi wojewódzkiej. Ze względu na duży zakres i koszty zamierzenia, czas jego realizacji rozłożono na siedem lat. Założono roczny okres na sporządzenie pierwszych dokumentacji przez ZDW w Olsztynie. Czas ten okazał się za krótki w niektórych gminach, a przyczyny tego były różnorakie – od braku praw własności do terenu po protesty mieszkańców i zmiany koncepcji po brak wykonawców. Ostatecznie, w niektórych gminach udało się rozpocząć inwestycje w 2017 roku.

W Gminie Rybno realizację „Programu naprawczego dr. woj. Nr 538” rozpoczęło zadanie „Budowa ronda w miejscowości Tuczki” Etap I i II. Zadanie to Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje ukończyć do 30.10.2018r. Wartość zadania wynosi dwa miliony trzysta tysięcy zł przy wsparciu ze strony gminy 402 500 zł. Na trafność inwestycji wskazują statystyki wypadków w tym miejscu.

Kolejnym zadaniem, które Wójt Gminy Rybno - Tomasz Węgrzynowski wraz z Skarbnikiem UG w Rybnie – Zdzisławą Kanicz w dniu 10.09.2018r. podpisali umowę jest realizacja w ramach „Programu naprawczego dr. woj. Nr 538” zadania pn. „Rozbudowa dr. woj. Nr 538 na odc. Dębień-Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym”. Planowany koszt inwestycji wynosi jeden milion dwieście tysięcy złotych, z czego dofinansowanie Gminy Rybno to pięćset tysięcy zł. Na zadanie to ogłoszony jest przetarg i otwarcie ofert odbędzie się 03.10.2018r. w Olsztynie.

Kończą się przygotowania dokumentacji na realizację na terenie gminy dla odcinków: „Zabieny-wieś” o długości około – jeden kilometr, odcinka Żabiny – Gralewo Stacja Etap I ok. 1,3 km i Gralewa Stacji – granica gminy. Realizacja tych dokumentacji może rozpocząć się w najbliższych dniach, gdyż ZDW Olsztyn rozpoczyna przygotowywać dokumentację przetargową.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka