www.gminarybno.pl

Drukuj

Przedłużony termin rekrutacji do projektu POIG

Opublikowano 2014-07-01 08:01:03. Artykuł wyświetlono: 907 razy.

Urząd Gminy Rybno
zaprasza do udziału
w projekcie

"Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Rybno"

TERMIN REKRUTACJI ULEGA PRZEDŁUŻENIU
DO DNIA 07.07.2014

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu 60 gospodarstwom domowym z terenu Gminy Rybno, które są zagrożone wykluczeniem cyfrowym. Gospodarstwa domowe zagrożone wykluczeniem cyfrowym to takie, w których nie ma komputera z dostępem do Internetu.

W ramach projektu 60 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma bezpłatnie:

  • Zestaw komputerowy
  • Stałe łącze internetowe (bez opłat abonamentowych w czasie trwania projektu oraz przez pięcioletni okres trwałości projektu)
  • Przeszkolenie z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt skierowany jest do gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które spełniają kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub w ramach systemu świadczeń rodzinnych.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rybno oraz na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.cyfrowa.gminarybno.pl
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka