www.gminarybno.pl

Drukuj

Przedsiębiorca Społecznie Odpowiedzialny

Opublikowano 2012-09-07 09:39:24. Artykuł wyświetlono: 1265 razy.

Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego przystępuje do organizacji konkursu skierowanego do wszystkich uczciwych i solidnych przedsiębiorców naszego regionu.

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu - CSR (CorporateSocialResposibility) jest koncepcją, zgodnie z którą przedsiębiorstwa na zasadzie dobrowolności, łączą zaangażowanie na rzecz kwestii społecznych i środowiskowych.

Konkurs „Przedsiębiorca społecznie zaangażowany” wyłoni przedsiębiorców, którzy stosują zasady społecznej odpowiedzialności w zakresie etyki, ekologii i etyki biznesu. Projekt WMARR, który uzyskał dofinansowanie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Kryzys ekonomiczny wymusza coraz bardziej bezwzględne metody przetrwania na rynku dlatego chcemy promować tych przedsiębiorców, którzy mimo wszystko wykazują się rzetelnością i uczciwością. W konkursie wyróżnieni zostaną przedsiębiorcy w trzech kategoriach mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Konkurs będzie miał dwa etapy. W trakcie pierwszego będą przyjmowane zgłoszenia od wszystkich chętnych. Na podstawie danych zawartych w formularzu zostanie wybranych 30 przedsiębiorstw, które zostaną zaudytowane pod kątem stosowania zasad społecznej odpowiedzialności a więc poszanowania praw pracowniczych, uczciwości wobec partnerów handlowych, podwykonawców i klientów i poszanowania środowiska naturalnego. Raport z audytu będzie poufnym dokumentem, który trafi tylko do właścicieli firm jako informacja zwrotna. Wyróżnione firmy wyłoni kapituła konkursu w skład której wchodzą przedstawiciele organizacji pracodawców regionu, organizacji pracowników, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Rady Organizacji Pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz Urzędu Marszałkowskiego. Wyróżnieni przedsiębiorcy oprócz tytułu mogą liczyć także na promocję w lokalnych mediach. Zostaną także zaprezentowani w zbiorczym wydawnictwie, które będą mogli wykorzystać dla własnych celów promocyjnych.

Konkurs odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa, Pana Jacka Protasa, a rozstrzygnięcie nastąpi na uroczystej gali w listopadzie 2012.

 

Bliższych informacji związanych z konkursem udzielą Państwu Anna Jarzynka-Sałach (pk_dzialdowo@rswi-olsztyn.pl) oraz Marta Piskorz (m.piskorz@wmarr.olsztyn.pl) i Katarzyna Bartnik (k.bartnik@wmarr.olsztyn.pl) Tel/fax (0-23) 697 06 83
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka