www.gminarybno.pl

Drukuj

Publikacja o Gminie Rybno

Opublikowano 2016-12-19 12:56:00. Artykuł wyświetlono: 1154 razy.

Odkrywajmy…., czyli słów kilka o spotkaniu z autorem publikacji "Odkrywamy Gminę Rybno".

„Historia nas otacza. Towarzyszy nam podczas kolejnych szczebli edukacji. Bogactwo zaś dziejów sprawia, że każdy znajdzie w nich dla siebie coś ciekawego. Jednak najbliższa nam historia, to ta która jest na przysłowiowe „wyciągnięcie naszej ręki”, ta której można dotknąć, doświadczyć. Zazwyczaj są historie pisane życiorysami członków naszych rodzin, poznawane w formie rodzinnych opowieści, czy też przy przeglądaniu starych fotografii. Częstokroć losy naszych bliskich splatały się z ważnymi i powszechnie znanymi wydarzeniami w kraju lub poza jego granicami, a wtedy łatwiej jest nam zagłębiać się w meandry historycznych faktów. Dlatego też łatwiej jest wpierw „zaprzyjaźnić się” z historią nam najbliższą , a potem spróbować wypłynąć na jej szersze wody”- takimi słowami rozpoczął swoje spotkanie autorskie pan Bogdan Łukwiński, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej oraz Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu, historyk z wykształcenia i zamiłowania.

Autor książki „Odkrywamy Gminę Rybno” spotkał się z licznymi miłośnikami lokalnej historii, członkami stowarzyszeń i fundacji działającymi na terenie Gminy Rybno oraz z sympatykami literatury w piątek, 16 grudnia, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Na promocję publikacji przybyło ok. 80 osób, co świadczy o dużym sukcesie autora.

Na początku spotkania pisarz barwnie, odwołując się do wspomnień i anegdot, przedstawił swoją historię rodzinną i jej związki z Gminą Rybno. Następnie zainteresował słuchaczy „całą tą historyczną robotą”, czyli pracą ze źródłami (relacjami świadków, zdjęciami, wycinkami prasowymi, analizą inwentarzy dóbr, kronikami oraz mapami).

Zdaniem pana Bogdana książka „Odkrywamy Gminę Rybno” to publikacja historyczna z silnie zaznaczonymi elementami kulturowymi i turystyczno-krajobrazowymi. Nie ma jednak charakteru rozprawy historycznej, czy naukowej polemiki. Napisana została z myślą o mieszkańcach Gminy Rybno i odwiedzających ją turystach. Jej niezbyt duża objętość (112 stron), forma wydania ( oprawa, papier ), liczne ilustracje (166) mają zachęcić potencjalnego czytelnika do zmierzenia się z jej warstwą tekstową.

Drugą część spotkania zdominowali słuchacze, którzy zadawali pytania dotyczące procesu twórczego, zdobywania materiałów, metodologii pracy, ale również bardzo szczegółowe, nt. zawartości publikacji, przytaczanych historii czy też zdjęć.

Szczególne podziękowania za stworzenie pierwszej tak bogatej publikacji o Gminie, skierował do twórcy wójt Gminy Rybno, pan Tomasz Węgrzynowski. W swoim wystąpieniu podkreślał, że książka podkreśla ważność i piękno naszej małej ojczyzny oraz zachęca do poznawania i zgłębiania lokalnej historii.

Sam autor, podsumowując spotkanie, tak powiedział: „Starałem się, aby zawierane w książce informacje nie były ani zbyt rozbudowane, ani zbyt lakoniczne, by były różnorodne i każdy mógł odnaleźć coś ciekawego dla siebie – najlepiej cząstkę własnej przeszłości”.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatnie egzemplarz książki oraz miał możliwość osobistej rozmowy z autorem i poproszenia o autograf.

Książka „Odkrywamy Gminę Rybno” została współfinansowana przez Gminę Rybno, wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Hartowiec.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka