www.gminarybno.pl

Drukuj

Ruszyły zapisy na kolonie dla dzieci rolników

Opublikowano 2016-06-09 12:30:26. Artykuł wyświetlono: 970 razy.

Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale z Gminą Ełk organizuje kolonie dla dzieci rolników. Wypoczynek odbędzie się nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym „Kopernik” w Kołobrzegu, przy ul. Łopuskiego 37/39, 42/44. Pierwszy turnus odbędzie się w terminie od 27 czerwca 2016 do 9 lipca 2016, a drugi od 10 lipca 2016 do 24 lipca 2016.

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego w wieku do 16 roku życia (urodzonych po 1 stycznia 2000 r.), których co najmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Organizator zapewnia: całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczki krajoznawczo-turystyczne.

Istnieje możliwość udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUS-u, jednak za 100 procentową odpłatnością.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych oraz dostarczenie lub przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie Kołobrzeg 2016”.

W razie pytań i wątpliwości można kontaktować się z Tomaszem Bartnikiem, przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS w Ełku, koordynatorem organizacji letniego wypoczynku – tel. 516-106-667 lub 87 619-45-34.

Pobierz kartę zgłoszeniową – kliknij tutaj
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka