www.gminarybno.pl

Drukuj

Rządowy program 'Dobry Start'

Opublikowano 2018-06-11 12:42:59. Artykuł wyświetlono: 558 razy.

Uprzejmie informujemy, iż Rada Ministrów w dniu 30 maja 2018r. ustanowiła rządowy program „DOBRY START", który będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58, 13-220 Rybno, tel. 23 696 63 40.

Rządowy program „Dobry Start" to świadczenie, które będzie wypłacane rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, na każde uczące się w szkole dziecko (z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych) do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia - w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie dobry start będzie przysługiwało w wysokości 300 zł jednorazowo na każde uczące się dziecko w szkole.

Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rybnie, ul. Zajeziorna 58, w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00:
— od 1 lipca danego roku drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego (utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną;
— od 1 sierpnia danego roku w postaci tradycyjnej (papierowej)

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada danego roku, wniosek złożony po 30 listopada danego roku zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa oraz wypłata świadczenia dobry start następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, jednak w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa i wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Dodatkowych informacji na temat programu będzie można uzyskać w siedzibie GOPS Rybno oraz pod numerem telefonu 23 696 63 40.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka