www.gminarybno.pl

Drukuj

Spotkanie z Kuratorem Oświaty

Opublikowano 2016-11-25 15:14:03. Artykuł wyświetlono: 1050 razy.

W dniu 24 listopada w Sali OSP w Rybnie odbyło się spotkanie poświęcone wdrażaniu reformy oświaty.

Na zaproszenie Wójta p. Tomasza Węgrzynowskiego przyjechał do naszej Gminy Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty p. Krzysztof Marek Nowacki wraz z zastępcą dyrektora Wydziału Nadzoru KO p. Agatą Gęślą oraz starszym wizytatorem KO p. Jerzym Święszkowskim. W spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób, w tym Wójt Gminy Grodziczno p. Tomasz Szczepański, radni Gminy Rybno, nauczyciele, rodzice oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Kurator Oświaty streścił genezę wdrażania zmian do polskiej oświaty, wskazał przyczyny oraz omówił przebieg procesu konsultacyjnego z zainteresowanymi środowiskami.

Następnie p. dyrektor Wydziału Nadzoru omówiła zmiany ustroju szkolnego, poruszając zagadnienia związane z wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym, edukacją domową, egzaminem ośmioklasisty, egzaminem maturalnym. Zwróciła również uwagę na planowane wzmocnienie skuteczności nadzoru pedagogicznego pełnionego przez Kuratora Oświaty.

W swoim wystąpieniu zreferowała także kwestie dotyczące darmowych podręczników dla uczniów, działalności innowacyjnej szkół, statutów szkół, organizacji pracy przedszkola i szkoły od 1 września 2017r.

Kolejna część wypowiedzi p. dyr Gęśli poświęcona była szkolnictwu branżowemu I i II stopnia oraz przekształceniom, jakim będą i mogą podlegać szkoły w nowym ustroju szkolnym.

Do 31 marca JST muszą podjąć uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, zawierającą plan sieci szkół w okresie wrzesień 2017 – wrzesień 2019, projekt planu sieci po 1 września 2019 r., projekty aktów oraz przekształceń z inicjatywy organów prowadzących szkoły, w zakresie opisanym w ustawie.

Kolejny fragment wystąpienia poświęcony był rozwiązaniom dotyczącym dyrektorów i nauczycieli w nowym ustroju szkolnym, kształceniu specjalnemu, odbiurokratyzowaniu pracy szkół oraz bezpieczeństwu uczniów, rozwiązaniom proponowanym uczniom powracającym z zagranicy oraz organizacji wolontariatu w szkołach i placówkach.

Po części merytorycznej był czas na dyskusję, w trakcie której nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych, radni, rodzice oraz pozostali uczestnicy spotkania mieli okazję zadać nurtujące ich pytania, wyrazić swoje obawy i wątpliwości dotyczące zmian ustroju szkolnego oraz sposobu ich finansowania.

Spotkanie zakończył i podsumował Wójt Gminy Rybno, zapewniając że wszelkie rozwiązania dotyczące systemu edukacji na terenie naszej Gminy będą wdrażane ewolucyjnie, z troską przede wszystkim o dobro dziecka, jednak bez zapominania o problemach nauczycieli.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka