www.gminarybno.pl

Drukuj

Spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

Opublikowano 2015-05-13 12:42:22. Artykuł wyświetlono: 1809 razy.

W dniu 8 maja Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie odbyła się seria wykładów pani Anny Marii Wesołowskiej, sędzi z wieloletnim stażem pracy, orzekającej w Łódzkim sądzie oraz znanej z programu TVN – u „ Sędzia Anna Maria Wesołowska”.

Spotkanie podzielone było na trzy części. W pierwszej, pani sędzia rozmawiała z uczniami najmłodszych klas na temat „Jak żyć bezpiecznie”. Druga część przeznaczona była dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjalistów. W profesjonalny sposób przedstawione zostały przez panią sędzię problemy, z którymi borykamy się na co dzień i które stanowią dla nas wielkie niebezpieczeństwo. W czasie tych dwóch spotkań pani sędzia uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Bogato ilustrując wypowiedzi przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Omówiła też takie zagadnienia, jak nękanie, rozbój, demoralizacja. Uczniów najbardziej poruszyła historia „chłopca z różą”, której bohaterem był prymus wymuszający od młodszego kolegi pieniądze. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że nie zdawały sobie sprawy z tego, że takie błahe z pozoru uczynki mogą mieć poważne konsekwencje prawne. Pani sędzia ostrzegała przed poznawaniem osób przez Internet i uświadamiała, że tak nawiązywane znajomości mogą skończyć się tragicznie, co wielokrotnie ma miejsce. Zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenia ich o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby.

Podczas wizyty Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw. „kącików prawnych”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin. Podczas wizyty gościa uczniowie mogli również dowiedzieć się wiele o pracy sędziego i funkcjonowaniu sądów. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską. Uczniowie mieli także możliwość zrobienia sobie z panią sędzią pamiątkowych zdjęć i otrzymali autografy.

Natomiast trzecia, popołudniowa część spotkania przeznaczona była dla nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości. Obecnością zaszczycił nas wójt gminy Rybno, sołtys wsi Rybno, dyrektorzy szkół z terenu gminy Rybno, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, kierownik GOPS, kurator zawodowy, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciele rad pedagogicznych ze szkół w gminie Rybno i nauczyciele z Płośnicy, przedstawiciel Policji oraz rodzice uczniów.

W tej części spotkania sędzia mówiła o wadze negatywnych skutków zaniedbań wychowawczych, jakie wywierają one piętno na naszych dzieciach. Poruszała tematykę: przemocy, agresji, cyberprzemocy, wczesnej inicjacji seksualnej. Zachęcała też nauczycieli do zakładania w szkołach „kącików prawnych”, które mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska radziła i nawoływała rodziców do współpracy ze szkołą, do interesowania się tym co dzieci robią po szkole, do tego co robią w „sieci”.

Wszystkie spotkania przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Długo będziemy szczycić się wizytą tak popularnej osoby w naszej szkole. Nigdy nie zapomnimy ciepłej i sympatycznej Pani Sędzi, która pozwoliła nam inaczej spojrzeć na sprawy, z którymi spotykamy się w codziennym życiu.

Tekst i zdjęcia nadesłał: Daniel Kroplewski
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka