www.gminarybno.pl

Drukuj

Termomodernizacja w zgodzie z przyrodą

Opublikowano 2018-07-17 13:37:41. Artykuł wyświetlono: 453 razy.

Jednym z elementów wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynków w gminie Rybno była ekspertyza przyrodnicza odnośnie występowania chronionych gatunków ptaków oraz nietoperzy w obiektach.

Na jej podstawie gmina Rybno wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie o „Zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną”. Dzięki dobrze przygotowanej ekspertyzie oraz zaplanowaniu harmonogramu prac, nie kolidującemu z lęgami ptaków oraz nietoperzy, gmina Rybno uzyskała stosowne zezwolenie na prowadzenie prac w sezonie lęgowym. Oprócz pozwolenia z RDOŚ Olsztyn, nad pracami budowlanymi prowadzony jest nadzór przyrodniczy, w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na ptaki oraz nietoperze. Pierwszym budynkiem, którego remont został już zakończony, a na którym widać efekty działań minimalizujących wpływ na siedliska ptaków jest budynek Urzędu Gminy. Budynek ten przed remontem zasiedlany był przez wróble oraz jaskółki oknówki. Wskutek prac termomodernizacyjnych zniszczono siedliska tych ptaków. W celu odtworzenia miejsc lęgowych zostały zamontowane budki oraz gniazda lęgowe. Są one wykonane z trocinobetonu, materiału dużo trwalszego od drewna. Ich montaż nie wpływa na właściwości termoizolacyjne budynku, a pomalowanie ich na kolor elewacji sprawia, że nie rzucają się w oczy. Miejsce oraz termin montażu budek konsultowany był z nadzorem przyrodniczym, prowadzonym przez Pana Łukasz Głowackiego. Zostało zamontowanych 8 podwójnych budek dla wróbla oraz 4 gniazda lęgowe dla jaskółki oknówki. Widoczne są już pierwsze efekty. Po ok. dwóch tygodniach od montażu budek, są one zasiedlane przez wróble, a w 1 z nich są już pisklaki. Przykład ten pokazuje, że odpowiednie zaplanowanie harmonogramu prac oraz uzyskanie stosownych pozwoleń jest możliwe i prace budowlane można wykonywać w sezonie lęgowym ptaków bez obaw o ich wstrzymanie ze względu na lęgi awifauny.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka