www.gminarybno.pl

Drukuj

Trwają wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Opublikowano 2015-01-22 12:47:40. Artykuł wyświetlono: 1479 razy.

Na terenie Gminy Rybno odbywają zebrania wyborcze w sołectwach.

Sołtysów i Rady Sołeckie wybrali już mieszkańcy Prus, Nowej Wsi, Koszelew i Grabacza. Nie zmienił się Sołtys w Prusach - ponownie została nim Pani Barbara Szulwic, Nowej Wsi, gdzie na funkcję tą mieszkańcy po raz kolejny wybrali Pana Kazimierza Napiórkowskiego oraz w Grabaczu - gdzie mieszkańcy zagłosowali na Pana Andrzeja Jadanowskiego. W Koszelewach dotychczasowy Sołtys - Pani Bogumiła Ankiewicz nie wyraziła zainteresowania ponownym kandydowaniem na tę funkcję. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy Koszelew większością głosów wybrali Pana Adama Kasprowicza.

W pozostałych sołectwach zebrania wiejskie dopiero się odbędą.

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka