www.gminarybno.pl

Drukuj

Turniej GRAND PRIX w halowej piłce nożnej o puchar Kierownika OSiR

Opublikowano 2016-10-13 13:05:15. Artykuł wyświetlono: 553 razy.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie zaprasza do udziału w turnieju halowej piłki nożnej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21.10.2016r. do godziny 20:00.

REGULAMIN

I. Cel :
– propagowanie aktywnego wypoczynku oraz sposób na przeciwdziałanie używkom
– popularyzacja halowej piłki nożnej
– integracja społeczeństwa lokalnego
– promowanie zasad FAIR PLAY

II. Organizator :
OSiR Rybno ul. Sportowa 24 , 13-220 Rybno

III. Termin i miejsce :
23.10.2016r. ,godzina 12:30 (niedziela)

IV. Program Turnieju:
Spotkanie organizacyjne z kapitanami drużyn oraz losowanie godz. 12:20

Start zawodów: 12.30

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :

 1. 1.W turnieju uczestniczyć mogą :
  – drużyny 12-osobowe (5 zawodników w polu + 7 rezerwowych)
  – posiadają aktualne badania lekarskie lub złożą pisemne oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność,
  – dokonali wpłaty tytułem wpisowego od drużyny: Najpóźniej dwa dni przed terminem rozegrania turnieju – 200 zł,  w przypadku gdy zgłosi się 12 drużyn wpisowe wynosiło będzie 150 zł. Turniej odbędzie się przy zgłoszeniu się minimum 8 drużyn
 2. Wpłaty prosimy dokonywać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie.
 3. Zgłoszenia:
  Turniej przewidziany jest dla maksymalnie 12 drużyn.
  Zgłoszenia przyjmowane będą pod nr telefonu 236966050, a listę zawodników prosimy dostarczyć osobiści lub na adres  email osirrybno@op.pl .

VI. System rozgrywek :
Turniej rozegrany będzie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Futsalu.
Zespoły zostaną podzielone na trzy grupy, gdzie zagrają systemem „każdy z każdym”, następnie dwa najlepsze zespoły awansują do fazy pucharowej. Pierwsze zespoły zostaną rozstawione zgodnie z kolejnością grup, natomiast drużyny z drugich miejsc będą dolosowane.
Mecze:
- 1x 10 minut ( z jedną możliwością wzięcia "czasu").
- system "każdy z każdym" w grupach
- dwa najlepsze zespoły wychodzą do fazy pucharowej
- w fazie pucharowej 1x12 minut

VII .Nagrody:

 1. Puchary, medale za zajęcie miejsc I-III .
 2. Statuetki: najlepszy bramkarz, najladniejsza bramka, MVP, króla strzelców.

VIII. Postanowienia końcowe :

 1. OSiR Rybno czynny będzie w godzinach od 7:00 do 20:00
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zaistniałe wypadki spowodowane złym stanem zdrowia startujących.
 3. Organizator i wszystkie z nim współpracujące osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 4. Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
 5. Zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 6. Zawodnicy biorący udział w turnieju są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa
  i stosowania się do pleceń organizatorów.
 7. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka