www.gminarybno.pl

Drukuj

W Rybnie i Grądach powstaną plaże za ponad 850 tysięcy

Opublikowano 2018-05-10 09:56:11. Artykuł wyświetlono: 407 razy.

W dniu 09.05.2018r. w Urzędzie Gminy Rybno odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą robót projektu: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk oraz zmniejszenie presji wynikającej z ruchu turystycznego na obszarach chronionych w rejonie jezior Grądy i Zarybinek w gminie Rybno” Zadanie 1 pn.: Zagospodarowanie turystyczne terenu nad jeziorem Grądy etap I OKNO NA JEZIORO, Zadanie 2 pn.: Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Zarybinek w miejscowości Rybno dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 5, Działanie 5.3.

Wykonawcą robót zarówno zadania 1 jak i 2 jest Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński z Działdowa.

Pełnienie funkcji nadzoru przyrodniczego dla zadania 1 i 2 objął Pan Łukasz Głowacki firma „Regulus” Ekspertyzy Przyrodnicze. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania 1 i 2 objął Pan Alfons Szymański z Działdowa.

Na spotkaniu byli obecni wykonawcy robót oraz Wójt Gminy Rybno – Tomasz Węgrzynowski i Skarbnik Gminy Rybno – Zdzisława Kanicz, a także Radni Gminy Rybno: Sylwester Kasprowicz i Czesław Mederski, Sołtys wsi Grądy - Mirosław Remus, Sołtys wsi Rybno - Henryk Wiśniewski, oraz przedstawiciel Rady Sołeckiej - Roman Jaroszewski.

Inicjatorem pomysłu związanego z modernizacją plaży był Pan Sylwester Kasprowicz.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 861 451,59 zł (w tym 85% dofinansowania). Ze względu na to, iż plaża w Rybnie i jezioro w Grądach leżą na obszarze NATURA 2000 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie ustalił termin prac budowlanych od 01.09.2018 r., planowany termin zakończenia prac ustalono na 30.04.2019.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka