www.gminarybno.pl

Drukuj

Wspólnie damy radę

Opublikowano 2016-09-02 17:18:23. Artykuł wyświetlono: 1246 razy.

Dnia 29.08.2016r w Urzędzie Gminy Rybno gościliśmy Panią Sylwię Jaskulską – członka zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pana Krzysztofa Główczyńskiego Dyrektora Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu, Pana Adama Gierej Dyrektora Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie.

W toku rozmów w obecności Pana Wójta Tomasza Węgrzynowskiego zostało wypracowane Porozumienie Intencyjne w sprawie współpracy w zakresie zagospodarowania jeziora Rybno w m. Rybno, pow. działdowski.

Na mocy porozumienia strony zobowiązują się do realizacji wspólnych działań polegających na:

  1. Organizowania przedsięwzięć mających na celu przygotowanie i zebranie niezbędnych informacji służących realizacji w/w zadania,
  2. Uzyskanie opisu morfologicznego z analizą warunków hydrochemicznych i hydrobiologicznych jeziora Rybno,
  3. Dokonanie analizy struktury ichtiofauny jeziora Rybno,
  4. Opracowania modelu zagospodarowania i użytkowania zbiornika jeziora rybno,
  5. Ustalenia projektu zarybień w/w jeziora oraz regulaminu łowiska wędkarskiego,
  6. Prezentacji założeń opracowania w formie prezentacji multimedialnej,
  7. Zagospodarowanie terenu wokół j. Rybno poprzez stworzenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej,
  8. Rekultywacja zbiornika wodnego i zabezpieczenie go przed zanieczyszczeniami,
  9. Prowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej przedsięwzięcia.

Pani Marszałek zobaczyła również budynek po dawnej szkole podstawowej w miejscowości Prusy gm. Rybno który Gmina Rybno nieodpłatnie przekaże na rzecz Województwa Warmińsko – Mazurskiego celem realizacji zadań statutowych Welskiego Parku Krajobrazowego oraz wieżę widokową nad rezerwatem j. Neliwa.

Na koniec wizyty Pani Marszałek odwiedziła Punkt Informacji Turystycznej znajdujący się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rybnie. Tam otrzymała upominki związane w Gminą Rybno.

Bardzo podobał się jej również znajdująca się tuż obok Szkoła Podstawowa oraz zagospodarowanie terenu wokół niej.
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka