www.gminarybno.pl

Drukuj

Wydłużony termin składania deklaracji

Opublikowano 2013-04-29 13:34:11. Artykuł wyświetlono: 2466 razy.

Informujemy, iż wydłużony został termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek wypełnienia i złożenia takiej deklaracji.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w formie pisemnej w Ekologicznym Związku Gmin "Działdowszczyzna" w Działdowie, ul. Osiedleńcza 3A lub ul. Przemysłowa 61 lub w Urzędzie Gminy Rybno w terminie do 10 MAJA 2013 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" będzie zobowiązany do określenia w drodze decyzji aministracyjnej, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość)
 

ZAŁĄCZNIKI:
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka