www.gminarybno.pl

Drukuj

XIV sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2015-11-09 10:24:41. Artykuł wyświetlono: 722 razy.

Informuję, że w dnia 17 listopada 2015r. o godz. 10:00 w Sali OSP w Rybnie przy ul. Lubawskiej 15 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Rybno.
 5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Rybno.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2015-2020,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2015 rok,
  3. podatku od środków transportowych,
  4. zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  5. ustalenia stawek, zasad poboru i terminu płatności opłaty od posiadanych psów na terenie Gminy Rybno,
  6. zwolnień z podatku od nieruchomości,
  7. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa naliczania podatku rolnego w 2016 roku na terenie Gminy Rybno,
  8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  9. opłaty targowej,
  10. określenia wzorów formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny.
  11. uchwalenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020,
  12. zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Gminy Rybno,
  13. nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu w miejscowości Rybno przy ulicy Wyzwolenia,
  14. powołania Młodzieżowej Rady Gminy Rybno.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kornacki        
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka