www.gminarybno.pl

Drukuj

XX sesja Rady Gminy Rybno

Opublikowano 2016-02-05 12:36:12. Artykuł wyświetlono: 671 razy.

Informuję, że dnia 16 lutego 2016r. o godz. 10:00 w Sali OSP w Rybnie przy ul. Lubawskiej 15 odbędzie się XX sesja Rady Gminy Rybno.

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Rybno.
 6. Wręczenie Medalu Za Zasługi dla Obronności Kraju przez Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rybno z działalności za 2015 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Rybno z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rybno na lata 2016-2022,
  2. zmian w budżecie Gminy Rybno na 2016 rok,
  3. utworzenia targowiska gminnego oraz ustanowienia regulaminu targowiska gminnego w Rybnie,
  4. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Rybno oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzeni a tych kryteriów,
  5. zamiaru utworzenia i prowadzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Rybnie.
  6. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie.
 10. Informacja nt. konkursu ,,Czysta Wieś”.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Andrzej Kornacki        
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka