www.gminarybno.pl

Drukuj

Zagrożenie suszą

Opublikowano 2018-06-14 10:26:30. Artykuł wyświetlono: 346 razy.

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach opublikował dziś raport 3 za okres od 10 kwietnia do 10 czerwca w sprawie suszy rolniczej. Zgodnie z nim w gminie Rybno zagrożenie suszą występuje na glebach II kategorii.

Niestety wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) w naszej gminie spadła z poziomu -149 do - 160.8

Informacje na temat suszy na terenie gminy Rybno mogą Państwo śledzić na serwisie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) pod tym adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2803062/

Zróżnicowanie przestrzenne pokrywy glebowej w Polsce według kategorii glebowych o różnej podatności na suszę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb) rozóżniamy:

  • Kategoria I -gleby bardzo lekkie (bardzo podatne),
  • Kategoria II-gleby lekkie (podatne),
  • Kategoria III- gleby średnie (średnio podatne),
  • Kategoria IV- gleby ciężkie (mało podatne)

Zgodnie z informacjami z raportu na temat suszy rolniczej z 12 czerwca na terenie naszej gminy występuje zagrożenie suszą dla zbóż jarych kategorii I i II oraz zbóż ozimych,drzew i krzewów kategorii I, co stanowi ponad 50% powierzchni naszych obszarów

PODSTAWA PRAWNA ZGŁASZANIA SZKÓD DO GMIN

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 r. poz. 187, poz. 230, poz.1345, poz. 1346, poz. 1608, poz. 2089, z 2016 r. poz. 170, poz. 1455, poz. 1912, z 2017 r., poz. 166). "

 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka