www.gminarybno.pl

Drukuj

Zakończenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Opublikowano 2014-09-23 12:13:45. Artykuł wyświetlono: 3588 razy.

Zakończył się kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Rybno.

W niedzielę, 21 września 2014r. w Urzędzie Gminy Rybno odbył się egzamin państwowy z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu. Z terenu Gminy Rybno do egzaminu przystąpiło jedenastu strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w kursie oraz trzech strażaków, którzy "odnawiali" już posiadane kwalifikacje (tzw. recertyfikacja). Wszyscy ochotnicy zakończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, uzyskując tym samym tytuł ratownika w myśl ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków odbył się dzięki pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 
zmień kontrast
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka