www.gminarybno.pl

Drukuj

Zapraszamy na XXI Bieg Niepodległości

Opublikowano 2018-10-30 11:09:02. Artykuł wyświetlono: 446 razy.

W niedzielę, 11 listopada 2018r. w centrum Rybna odbędzie się XXI Bieg Niepodległości organizowany przez Gminę Rybno, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie, Starostwo Powiatowe w Działdowie, Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Olsztynie oraz Wrota Warmia Mazury. Serdecznie zapraszamy!

Przedstawiamy program:
10:30 – 11:00 Zabezpieczenie terenu w centrum Rybna
11:00 – 12:00 Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie
11:00 – 12:30 Rejestracja zawodników
12:30 – 12:35 Otwarcie Biegu Niepodległości i odśpiewanie Hymnu Narodowego
12:35 – 12:45 Bieg otwarcia przedszkolaków
12:45 – 13:00 Bieg „Przegonić Raka”
13:00 – 14:00 Biegi uczestników ze Szkół Podstawowych
14:00 – 14:10 Wręczenie nagród
14:10 – 15:05 Biegi Gimnazjum, LO i starszych
15:05 – 15:20 Wręczenie nagród i podsumowanie

Regulamin:
I. CELE
⦁ podkreślenie doniosłości obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
⦁ propagowanie zdrowego stylu życia,
⦁ upowszechnianie masowej kultury fizycznej,
⦁ rozwijanie zdrowej rywalizacji,
II. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
- Gmina Rybno – główny organizator imprezy Wójt Gminy Rybno,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybnie – współorganizator Kierownik OSiR,
- Starostwo Powiatowe w Działdowie,
- Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Olsztynie,
przy współpracy:
- Zespołu Szkół w Rybnie,
- Centrum Kultury - Biblioteka w Rybnie,
- Opieki Medycznej w Rybnie,
- Jednostek OSP Gminy Rybno,
- Policji w Rybnie.
III. TERMIN
11.XI.2018r.
IV. MIEJSCE BIEGU
Bieg odbędzie się ulicami Rybna (ul. Wyzwolenia, Zajeziorna, Kościelna, Praska). Zbiórka uczestników w centrum Rybna w rejonie Komisariatu Policji.
V. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail osirrybno@op.pl oraz przed biegiem w godz. 11:00-12:30.
VI. UCZESTNICTWO
Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji sędziowskiej lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna przed rozpoczęciem zawodów na placu przy Komisariacie Policji od godz. 11.00 do 12.30.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa zdrowia lub oświadczenia obojga rodziców na temat braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach oraz posiadania legitymacji, dowodu tożsamości do ewentualnej weryfikacji. Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy.Każdy biegnie na własną odpowiedzialność.
W przypadku złych warunków pogodowych w dniu imprezy, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia dystansu lub odwołanie biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
VII. KATEGORIE WIEKOWE
Poszczególne konkurencje odbędą się w kategoriach dziewcząt
i chłopców w godz. 12.30 do 15.30 w następujących rocznikach:
⦁ bieg przedszkolaków z opiekunami - trasa w centrum Rybna- otwarcie biegu
⦁ rocznik 2011-2009 – trasa w centrum Rybna / 300m /
⦁ rocznik 2006 – 2008 - trasa ul. Wyzwolenia, start od parkingu przy Markecie Rybka – meta przy komisariacie Policji / 450m /
⦁ rocznik 2005 – 2004 – trasa: start biegu przy cmentarzu na ulicy Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /600m/
⦁ rocznik 2003 – 2001 – trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia, ul.Praska, ul. Zajeziorną – ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /ok.2 km/
⦁ rocznik 2000-1981 - trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /2,5 km/
⦁ rocznik 1980 i starsi -trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia, ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Wyzwolenia meta przy Komisariacie Policji /2,5 km/
UWAGA: O godzinie 12.30 Lista Uczestników XXI Biegu Niepodległości zostanie zamknięta przez Sędziego Głównego.
VIII. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BIEGU
Bieg odbędzie się zgodnie z niniejszym regulaminem.
IX. NAGRODY
Dla każdego uczestnika biegu pamiątkowy medal , a dla pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii pamiątkowa statuetka i gadżet.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy biegowej, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
Uczestnik biorący udział w powyższych zawodach, wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, oraz wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika, zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, plakatach i bilbordach, emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych, przez organizatora imprezy i podmioty współpracujące do celów organizacyjnych i promocyjnych. (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133)
Podanie danych osobowych, oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w biegu.
Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. Organizatorzy proszą wszystkich zmotoryzowanych o zaparkowanie samochodów wzdłuż ulicy Ogrodowej i na przyległym parkingu.Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.

PROGRAM:
10:30- 11:00 Zabezpieczenie terenu w centrum Rybna przez służby porządkowe, sprawdzenie terenu imprezy i przygotowanie zabezpieczeń trasy biegu.
11:00-12:00 Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie
11:00-12:30 Rejestracja uczestników
12:30-12:35 Ogłoszenie otwarcia Biegu Niepodległości i odśpiewanie Hymnu Narodowego
12:35-12:45 Bieg otwarcia(bieg przedszkolaków i młodszych z opiekunami)
12:45-13:00 Bieg „ Przegonić Raka”.
13:00-13:10 Bieg na dystansie 300m dziewczęta rocznik 2011-2009
13:10-13:20 Bieg na dystansie 300m chłopcy rocznik 2011-2009
13:20-13:30 Bieg na dystansie 450m dziewczęta rocznik 2008-2006
13:30-13:40 Bieg na dystansie 450m chłopcy rocznik 2008-2006
13:40-13:50 Bieg na dystansie 600m dziewczęta rocznik 2005-2004
13:50-14:00 Bieg na dystansie 600m chłopcy rocznik 2005-2004
14:00 – 14:10 Wręczenie nagród uczestnikom w/w roczników
14:10- 14:25 Bieg na dystansie 2,0km rocznik 2003-2001 dziewczęta i chłopcy
14:25-14:45 Bieg na dystansie 2,5km rocznik 2000-1981 kobiety i mężczyźni
14:45-15:05 Bieg na dystansie 2,5km rocznik 1979 i starsi kobiety i mężczyźni
15:05-15:20 Wręczenie nagród - Podsumowanie imprezy
15:20-15:30 Porządkowanie terenu i likwidacja zabezpieczeń trasy
TRASA OKOŁO 300m rocznik 2011-2009 - trasa w centrum Rybna.
TRASA OKOŁO 450m rocznik 2008-2006 trasa ul. Wyzwolenia, start od parkingu przy Markecie Rybka – meta przy komisariacie Policji.
TRASA OKOŁO 600m rocznik 2005-2004 trasa: start biegu przy cmentarzu na ulicy Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji.
TRASA OKOŁO 2,0km rocznik 2003 – 2001 – trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji.
TRASA OKOŁO 2,5 km rocznik 2000- 1981- trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia ul. Praska – ul. Zajeziorną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji.
TRASA OKOŁO 2,5 km rocznik 1980 i starsi -trasa: start biegu przy przystanku PKS na ulicy Wyzwolenia, ul. Praska – ul. Zajeziorną –ul. Wyzwolenia meta przy Komisariacie Policji.
 
 
powiększ tekst
pomniejsz tekst
statystyka