Przebudowa dróg gminnych - ulice w Rybnie cz. I i II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze

Przebudowa dróg gminnych - ulice w Rybnie cz. I i II oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze.

Wartość inwestycji - 1.082.528,00zł. Współfinansowanie ze środków EFRR - 811.896,00zł, Budżet Państwa - 108.253,00zł.

Zakres rzeczowy inwestycji: