Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno, Nowa Wieś i Szczupliny

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rybno, Nowa Wieś i Szczupliny.

Wartość inwestycji - 580.882,00zł. Współfinansowanie ze środków EFRR - 421.474,00zł,  Budżet Państwa - 56.196,00zł.

Zakres rzeczowy inwestycji: