VI Europejski Tydzień Sportu Dla Wszystkich - sprawozdanie

Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybnie z przebiegu VI Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich na terenie Gminy Rybno.

ZAŁĄCZNIKI: