Koszelewy - wyremontowana świetlica oddana do użytku

W dniu 30 września 2014 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji wyremontowaną świetlicę wiejską w Koszelewach.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował między innymi:

Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013."