Doświadczenia z wodą

Poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie otaczającego świata, dzieci rozwijają zainteresowania badawcze. Przykładem są doświadczenia z wodą przeprowadzone przedszkolu w Rybnie.

Tekst i zdjęcia nadesłała:Joanna Psiuk