Dalsze wodociągowanie wsi

Zakończono natępne odcinki rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Hartowiec i Rybno przy ulicy Świerkowej i Jaśminiowej. Powyższa rozbudowa sieci wodociągowej o długości 660 metrów pozwoliła na podłączenie 7 gospodarstw domowych oraz uzbroiła w wodę około 10 działek budownictwa mieszkaniowego.