Budowa boiska w Hartowcu

 INWESTYCJA ZAKOŃCZONA

W dniu 18 maja 2010 roku została podpisana w Olsztynie umowa pomiędzy Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego a Gminą Rybno mającą siedzibę na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju i realizującą operację w ramach działania 4.1, "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 realizowaną przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Lubawska" na realizację inwestycji pn. "Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawiechrzni z trawy syntetycznej w Hartowcu".

Jest to pierwsza umowa w ramach której Gmina uczestnicząca w L.G.D. ,,Ziemia Lubawska” pozyskuje środki finansowe.
Zadanie to jest IV etapem przedsięwzięcia dotyczącego zagospodarowania terenów nad jeziorem Hartowieckim. W ramach I - III etapu zrealizowano drogę dojazdową, parking, chodnik, przydomową oczyszczalnię ścieków i uporządkowano plażę. W 2010 roku powstanie również plac zabaw
z udziałem środków z L.G.D.
Inwestycja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26x44 m, pow. 1144 m², o nawierzchni z trawy syntetycznej, na której znajdą się: boiska do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki i do mini koszykówki. Teren zostanie ogrodzony siatką a boiska wyposażone w sprzęt.
Boisko będzie obiektem sportowym ogólnodostępnym, który przyczyni się do poprawy sytuacji społecznej lokalnej. Inwestycja ta ma na celu promowanie aktywnego stylu życia, integrację i walory przyrodnicze nad brzegiem jeziora Hartowieckiego.

Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, realizowana jest jako IV etap zagospodarowania terenów nad jeziorem Hartowieckim.

Na płycie wielofunkcyjnego boiska o wymiarach wymiarach płyty 26 x4 4m (pow. 1144m2) znajdować się będą:

Boisko pokryte będzie nawierzchnią syntetyczną typu „sztuczna trawa”. Jest to nawierzchnia zbudowana z osnowy, którą stanowią włókna ( źdźbła) polipropylenowe wtopione w perforowaną powłokę lateksową, połączone w pęczki, tworzące i zapewniające spójność i trwałość nawierzchni. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest szczecińska firma Jul - Dom Przemysław Mazurkiewicz. Obok boiska powstaje plac zabaw, który wyposażony będzie w:

Budowa obiektu jest finansowana w ramach działania Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu osi 4 Leader, działania 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2007 - 2013.

Nowe boisko w Hartowcu nie jest jedynym nowo powstającym obiektem w Gminie Rybno - boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej powstanie także w Koszelewach, realizacja projektu już się rozpoczęła.