Nowa studnia w Truszczynach

W miesiącu wrześniu 2016r. wykonano otwór eksploatacyjny studni głębinowej w Truszczynach, która zasili w wodę trzy gospodarstwa rolne, w których wystąpiły braki wody w studniach kopanych.