Słoneczny korowód

W Światowy Dzień Orderu Uśmiechu Szkoła Podstawowa w Rybnie przyłączyła się do VI Ogólnopolskiego Słonecznego Korowodu Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Ulicami Rybna dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie wyruszyli ze słoneczkami, balonami, transparentami w towarzystwie piosenek z megafonu: ,,Order od dzieci”, ,,Słoneczny Order”, ,,Uśmiechnięty Order”, ,,Roześmiana piosenka”. Reprezentanci szkoły rozdawali słoneczka i kartki ze słonecznymi pozdrowieniami pracownikom: placówek oświatowych, urzędów, banków, sklepów oraz przechodniom.